+45 31 39 36 85 info@compwood.com

Bøj det. Vrid det. Og bind en knude på det.

Stukning giver træet en ny struktur og nogle fantastisk smidige egenskaber. Under stukningen, foldes træfibrene som en harmonika. Herefter kan du stort set gøre hvad som helst ved træet. Du kan bøje det. Vride det. Og sågar slå en knude på det. Når træet efterfølgende tørres, beholder det den form, du har givet det.

Med stukningsanlæg fra Compwood får du en gennemprøvet teknologi og knap 30 års know-how og erfaring.

Opvarmning

Egnet træ

Træ til stukning skal opfylde de samme kvalitetskrav som til almindelig møbelfremstilling – dvs. træet skal være uden større knaster eller andre fejl. Træ med mindre knaster kan stukkes, men knasterne kan give problemer ved den senere bøjning. Det ideelle fugtindhold i træet er 20-25 procent. Ask, black cherry, bøg, elm, eg, rød eg, sølv ahorn og valnød er særdeles velegnede til stukning.Træet skal høvles og skæres i dimensioner, der passer til stukningsmaskinen.

Opvarmning af træ

For at blødgøre træet, så det kan komprimeres uden at blive knust, skal det opvarmes inden stukningen. Det foregår i en autoklave ved hjælp af damp. Træet opvarmes til ca. 100° C og dræber dermed også svampe i træet.
Hvis det stukkede emne kun skal bøjes på en del af længden, er det muligt kun at stukke denne del partielt.
Hvis træet skal lagres inden stukning, skal det beskyttes mod sollys og mod angreb af mug og skimmelsvampe. Træet skal opbevares køligt eller alternativ behandles med mug- og skimmelhindrende middel.

 

Stukning

Komprimering

I stukningsmaskinen bliver træet hydraulisk presset sammen til en længde på ca. 80 procent af den oprindelige længde. Trykket aflastes, så plankerne igen udvider sig. Vi bibeholder en blivende forkortelse på ca. 5 procent af den originale længde.
I denne proces har alle axiale fibre nu fået tværfoldede vægge og det massive træ kan bøjes.
En typisk stukningscyklus tager ca. 9-10 minutter, hvis træets fugtighed er ca. 20-25%.

Stukningsmaskiner fra Compwood

Vores stukningsmaskiner fås med forskellige kammerdimensioner, som normalt vælges ud fra ønsket om kapacitet og ønskede trædimensioner.
Hvis en producent overvejende producerer rundstokke til stole eller bordben af en dimension på Ø40 mm, kan et fornuftigt kammertværsnit på stukningsmaskinen eksempelvis være 125 x 125 mm, så kammeret kan rumme 6 planker à 45 x 45 mm ad gangen.
Kapaciteten ligger typisk fra 0,5 til 4,5 m3 løvtræ pr. 8 timer afhængigt af træsort, vandindhold, trækvalitet og maskinmodel.

Bøjning

Det er muligt at bearbejde træet umiddelbart efter stukningen, men det stukkede træ kan også lagres til senere brug. Hvis det lagres, skal træet opbevares i kølerum eller pakkes ind i plastfolie for at hindre, at træet tørrer ud. Det stukkede træ kan opbevares i 6 – 12 måneder afhængig af lagringsmetode. Angreb af mug og skimmel forhindres på samme måde som for råtræ.

Bøjning af det stukkede træ

Selv om træet er komprimeret ved stukningen, skal der stadig anvendes kræfter for at bøje det. Tynde lister af stukket træ kan dog bøjes i hånden, hvorimod mere massive emner kræver værktøj, forme og spændingsgrej.
I traditionel dampbøjningsteknik er det ofte nødvendigt at anvende spændbånd af stål. Det har den ulempe, at det giver trykmærker i det bløde træ. Med stukket træ er det ofte overflødigt at anvende spændbånd, fordi det er muligt at strække ydersiden af træet 3-5 gange mere end ved traditionel dampbøjning.
Selv ved en større bøjningsradius kan emnet bøjes i den ønskede facon uden brug af spændbånd. Det kræver blot, at emnet fastspændes til en form med eksempelvis skruetvinger.
Hvor meget et stykke stukket træk kan bøjes, afhænger af træarten, kvaliteten, dimensionen og stukningsgraden.

Tørring

Efter bøjning skal træet holdes i facon indtil det er tørret. Under tørringen genvinder træet størsteparten af sin oprindelige stivhed. Det stukkede træ kan tåle en hårdere og dermed hurtigere tørring end almindeligt træ – uden at træet får tørrerevner.

Bearbejdning

Efter tørring kan det stukkede træ bearbejdes helt som almindeligt træ. Det kan både limes og overfladebehandles med olie, bejdse, lak eller maling. Visse typer bejdse, kan dog give skjolder. Derfor anbefales det at lave en prøvebehandling. Generelt henvises til farve- og lakproducenternes anvisninger.
Hvis stukket træ skal anvendes i høj luftfugtighed – indendørs eller overdækket udendørs – skal det som almindeligt træ behandles med træbeskyttelse. Desuden skal emnets facon være fastlåst for at hindre fugtbetingede bevægelser.

Styrke

Generelt er bøjnings-, tryk-, og trækstyrken for bøg og ask ca. 10% lavere end for ikke stukket træ. Slagstyrken er derimod 20% højere.